Algemene voorwaarden

  • Home
  • >
  • Algemene voorwaarden

Groepslessen Spring Pilates 2023


Lidmaatschap en abonnement

• Abonnementhouders zijn bij het aangaan van het eerste abonnement automatisch en gratis lid van Studio Spring Pilates.
• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en duurt voort totdat het lidmaatschap wordt opgezegd.
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging.
• De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 4 weken vóór de ingangsdatum van een nieuwe periodieke betaling; d.w.z. rond de 8e lesweek of rond de 46e lesweek van een betalingsperiode.
• Betalingsperiodes voor de contributie zijn aanéénsluitend, totdat het lidmaatschap wordt opgezegd.
• Abonnementen worden niet tijdelijk stopgezet vanwege vakantie, ziekte, drukke omstandigheden e.d. Bij uitzonderlijke omstandigheden zijn afspraken hierover mogelijk.


Onbeperkt lessen volgen

Leden mogen onbeperkt deelnemen aan groepslessen, zolang de les niet is volgeboekt.
• Groeplessen moeten van te voren worden geboekt via de online agenda
• Je kunt boeken tot 15 minuten voor aanvang van de les.
• Je boeking wijzigen of verwijderen kan tot 24 uur voor aanvang van de les.
• Bij ‘no show’ ontvang je per email een betaallink of nota voor een losse les, te voldoen vóór je volgende les.


Vakanties en vrije dagen

• De studio is geopend, tenzij de trainer afwezig is i.v.m. training of haar vakantie. Hierdoor gemiste lesweken worden niet in rekening gebracht.
• Tijdens officiële feestdagen is de studio gesloten. Deze korte onderbrekingen worden niet gecompenseerd.


Contributie

• Gespreid betalen: 165,- per 12 lesweken
• Ineens betalen :546,- per 50 lesweken
• Losse les: 17,50

De contributie wordt per Ideal betaallink voldaan of per bankoverschrijving overgemaakt naar het rekeningnummer van Spring Pilates.
Vermeld bij de overmaking: 12 weken les en je naam of 50 weken les en je naam. De contributie dient voorafgaand aan de nieuwe betalingsperiode voldaan te worden. Leden krijgen hiervoor een notificatie met betaallink per email.


Epidemiemaatregelen

Indien de overheid bewegingslessen binnen en/of buiten verbiedt, zullen de lessen alleen online worden gegeven. Je ontvangt daarvoor per email wekelijks de links om deel te kunnen nemen aan de lessen. Aan de online lessen mag je onbeperkt deelnemen.


Verantwoordelijkheid

Bij deelname aan de lessen ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen en opvolgen van instructies betreffende de veiligheid bij het uitvoeren van oefeningen en de omgang met materialen.
Bij twijfel of de lessen geschikt zijn dien je je huisarts of andere behandelaar te consulteren. Deelnemers worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaren zich door deelname aan de lessen hiermee akkoord.

Spring Pilates Maastricht