Disclaimer

Lees alsjeblieft onderstaande informatie om je te helpen veilig te kunnen trainen

De bewegingslessen en behandelingen van Spring Pilates zijn alleen bedoeld voor educatieve en recreatieve doeleinden en worden niet geïnterpreteerd als een aanbeveling voor een specifiek behandelplan.

Bewegen is niet zonder risico's en dit of enig ander oefenprogramma kan leiden tot blessures. Ze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: spierpijn, risico op letsel, verergering van een reeds bestaande aandoening, of het nadelige effect van overbelasting zoals spierspanning, abnormale bloeddruk, flauwvallen, aandoeningen van de hartslag, en zeer zeldzame gevallen van een hartaanval. Om het risico op letsel te verminderen dien je voordat je met dit of een ander trainingsprogramma begint, contact op te nemen met een zorgverlener voor het voorschrijven van de juiste oefeningen en het nemen van veiligheidsmaatregelen. De oefeninstructies en - adviezen die in de lessen worden gegeven, zijn geenszins bedoeld als vervanging voor een medisch consult. Spring Pilates wijst hierin elke aansprakelijkheid van en in verband met de lessen af.

Zoals bij elk oefenprogramma moet je, als je je op enig moment tijdens de les flauw, duizelig of lichamelijk ongemakkelijk begint te voelen, onmiddellijk stoppen en indien nodig medisch advies inwinnen.

Voorzorgsmaatregelen voordat je lessen volgt en tijdens de lessen:
Om letsel te verminderen en te voorkomen, kun je het best met arts of andere behandelaar overleggen voordat je met de lessen begint. Door deel te nemen aan de lessen doe je dit op eigen risico. Spring Pilates is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig letsel of schade die je oploopt als gevolg van bewegingslessen of behandelingen.
Gebruik je gezond verstand verstand bij het volgen van de lessen, hou rekening met je niveau en vaardigheden en kies het juiste niveau van de oefeningen. Neem rust wanneer dat nodig is.

Online lessen:
Zorg ervoor dat je je in een overzichtelijke ruimte bevindt zonder obstakels, met ventilatie en passende verlichting.
Door op de link naar de les te klikken, bevestig je je te houden aan de voorwaarden van deze disclaimer. Alle live en opgenomen inhoud is eigendom van Spring Pilates en mag niet worden gedeeld met derden.

Spring Pilates Maastricht