Algemene voorwaarden voor deelname aan de lessen

Leden volgen wekelijks op vaste tijden les, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

Lesgeld
Het lesgeld/contributie wordt vooruit betaald per 12 of 24 lessen (1 of 2 lessen per week)
of per 50 of 100 lessen (1 of 2 lessen per week).
De betalingsperiodes zijn aaneengesloten totdat het lidmaatschap wordt opgezegd.

Lidmaatschap beëndigen
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 4 weken vóór de ingangsdatum van een nieuwe betalingsperiode.

Lessen inhalen
Er is gelegenheid om lessen in te halen. Om dit flexibele systeem werkbaar te houden gelden de volgende regels:
• Lessen kunnen worden ingehaald op een ander tijdstip, mits er plaats is en er tenminste 24 uur van tevoren is afgemeld.
• Wanneer er niet of te laat wordt afgemeld vervalt de mogelijkheid deze les in te halen.
• Afmelden kan alleen per email of telefonisch, niet per sms.


Deelnemers aan de lessen zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen en opvolgen van instructies betreffende de veiligheid bij het uitvoeren van oefeningen en de omgang met materialen. Bij twijfel of de lessen geschikt zijn dient de deelnemer de huisarts of andere behandelaar te consulteren. Deelnemers worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaren zich door deelname aan de lessen hiermee akkoord.

De volledige versie van de algemene voorwaarden kun je hier downloaden als PDF